Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Dossiervoering en informatie uitwisseling

In de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) is vastgelegd dat de zorgverlener verplicht is tot dossiervoering. In het dossier neem ik de volgende informatie op:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Levensomstandigheden
 • Gezondheid
 • Klachten
 • Hulpvraag
 • Uitgevoerde behandelingen
 • Zorgverzekeraar (ten behoeve van vergoeding door de zorgverzekeraar)
 • Verzekeringsnummer (ten behoeve van vergoeding door de zorgverzekeraar)

Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan die nodig zijn voor het therapeutisch proces. Het dossier wordt door mij ten behoeve van een goede behandeling gebruikt en is niet inzichtelijk voor onbevoegden. Het dossier wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Voor het dossier geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. De bewaartermijn start na afronding van de behandeling of na het laatste contactmoment. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. Als cliënt heeft u te allen tijde het recht tot inzage in het dossier. Wanneer u het dossier wilt inzien of vervroegd (eerder dan volgens de wettelijke bewaartermijn) vernietigd wilt hebben, kan ik u informeren over de procedure die hierbij gevolgd wordt.

Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

De praktijk is aangesloten bij de koepel RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de beroepsvereniging FAGT (Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten). Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet WGBO en de richtlijnen van de RBCZ en de FAGT. Deze zijn op te vragen bij de praktijk.

 

Gegevens op de factuur

Op de factuur worden de volgende gegevens vermeld:

 • NAW gegevens
 • Datum van de behandeling
 • Zorgverzekeraar (ten behoeve van vergoeding door de zorgverzekeraar)
 • Verzekeringsnummer (ten behoeve van vergoeding door de zorgverzekeraar)

Voor de facturen en de financiële administratie in het algemeen geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

 

Beheer website

De website https://dennisroozemond.nl/ staat onder beheer van Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en Coaching. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 

Contactformulier website

Gegevens die door een individu via het contactformulier zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er kan een uitzondering hier op zijn wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

De volgende gegevens worden via het contactformulier verstrekt:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Bericht/vraag
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Onderwerp (optioneel)

 

Beveiliging

De gegevens die een individu via het contactformulier aan Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en Coaching verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website gemakkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

 

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over het Privacy beleid terecht bij Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en Coaching, de contactgegevens staan vermeld op de website.

 

Disclaimer

Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en Coaching is gerechtigd de inhoud van het Privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker van de website daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Uitgebreidere informatie

Lees voor uitgebreidere informatie de Algemene Voorwaarden, te vinden op deze website.

 

× Hoe kan ik u helpen?