Visie

Van overleven naar leven

Vaak hebben we ons in onze ontwikkeling van kind naar volwassene aangepast aan de eisen die de omgeving aan ons stelde. We zijn meer of minder in een overlevingsstand terecht gekomen. En het licht van onze oorspronkelijke, authentieke talenten is meer of minder gedimd geraakt. Het goede nieuws is dat ondanks deze aanpassing jouw talenten en jouw oorspronkelijke stralende Zelf er nog steeds zijn. Ongeschonden en niet beïnvloed door je geschiedenis. Het is mogelijk om je leven weer meer te gaan leven vanuit je oorspronkelijke aard. Graag begeleid ik je bij het ont-dekken van wie je ten diepste bent en bij het loslaten van aangeleerde patronen en overtuigingen. Om dit vervolgens stap voor stap te integreren in je dagelijks leven, zodat je leven meer in overeenstemming komt met wie je werkelijk bent. Een uitdagend en verfrissend pad dat je een nieuw perspectief en nieuwe energie kan geven.

Daarbij hanteer ik de volgende uitgangspunten:

  • Holistische benadering: lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk verbonden. De informatie die het lichaam ons geeft over wat er op geestelijk- of zielsniveau speelt zien we vaak over het hoofd. Terwijl deze informatie juist kan helpen bij het oplossen van problemen die we ervaren. In mijn aanpak komen alle aspecten aan bod en laten we zowel het lichaam (je fysieke vorm, emoties, gevoelens) als de geest (het mentale, je persoonlijkheid) en de ziel (verbinding met het geheel, je missie, herinneringen van alles wat je hebt meegemaakt) meedoen.
  • Basale goedheid van je oorspronkelijke  aard: je bent al goed zoals je bent. Er hoeft niets te veranderen, dit mag wel en is een keuze die je zelf maakt.
  • Integratie in het dagelijks leven: in een sessie of traject ontwikkel je inzichten in jezelf en je omgeving en doe je ervaringen op. Het gaat uiteindelijk om het toepassen hiervan in de praktijk zodat er in je leven daadwerkelijk iets verandert.
× Hoe kan ik u helpen?